Biz hakda

“Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd.”

Hemmesi müşderiler üçin, hemmesi täzelikden

Döredildi

1997-nji ýylda tapylan Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd (TWS Valve) we hünärmen öndüriji

Marka

Mundan başga-da, “TWS” atly güýçli markalarymyzy gurduk.

Hil

TWS Valve-iň hil ulgamy ISO 9001 tarapyndan berk tassyklanýar, önümleriň köpüsinde CE, WARS tassyklanýar.

Biz kim

1997-nji ýylda tapylan Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd. Tianjin, Jinnan, Tianjin, Gegu şäherindäki beýleki.Indi Hytaýyň suw dolandyryş klapan önümlerini we önüm çözgütlerini öňdebaryjy üpjün edijileriniň birine öwrüldik. Mundan başga-da, “TWS” güýçli markalarymyzy döretdik.

https://www.tws-valve.com/about-us/
company06

Näme üçin bizi saýlamaly?

TWS klapan esasy önümlerine, wafli / lug / U bölümi / flanes konsentrik / flanes eksantrik / çyzylan ahyrky görnüşi, flanesli rezin oturgyç derwezesi klapany, flanesli swing görnüşli barlag klapany, goşa plastinka barlag klapan, Y süzgüç, Şeýle hem, suwy dolandyrmak talaplary boýunça önümi ösdürmegi we diwersifikasiýa etmegi dowam etdirýäris, Balans klapany, Howa çykaryjy klapan, Yza gaýdýan öňüni alyş we ş.m. ýaly täze önümler, IP67 derejeli Gearbox-y dizaýn edip we öndürip başlaýarys we öz hereketlendirijilerimiz tarapyndan Eletrik herekete getiriji öndürýäris. , klapanlar bilen iň amatly gabat gelmegi kepillendirip bileris.

Şahadatnamalar

Önümlerimiz halkara standartlaryna laýyk gelýär, EN593, EN1074, API 609, API594, AWWA C504, AWWA C509 we ş.m.

CERTIFICATE01
CERTIFICATE02
CERTIFICATE03

Hyzmatdaşlyk meselesi

TWS klapan suwy arassalamakda, suw paýlamakda, hapa suwlarda, bentlerde we gidroelektriklerde, elektrik stansiýalarynda we senagatda giňden ulanylýar.
TWS Valve-iň hil ulgamy ISO 9001 tarapyndan berk tassyklanýar, önümleriň köpüsinde CE, WARS tassyklanýar.
Hil ýokary, baha bäsdeşlikli we hyzmat hünärmeni bolansoň, önümlerimiz ýurduň dürli künjekleriniň dürli möhüm taslamalarynda ulanylýar we Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Soth Amersia, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika we ş.m. eksport edildi we biz uzyn bolarys - dünýä belli markanyň köp bölegi we ygtybarly bölegi.
TWS Valve elmydama “Hemmeler müşderiler üçin, hemmesi täzelikden” dolandyryş teoriýasyna eýerýär we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar. Täze düşünje bilen jikme-jik oýnaň we täsin TWS Valve-iň ajaýyp eserlerini yzygiderli çykaryň.
Suw üçin klapanlarda täze ülňüleri kesgitlemäge bagyşlan, TWS TERJIME EDIP BOLAN SÖ FLGI, Indi syýahatymyza goşulyň.

company03
company05