Biz hakda

Tianjin Tanggu Suw-möhür klapan kärhanasy

Müşderiler üçin hemmesi, innowasiýadan

Döredildi

Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd (TWS Valve) 1997-nji ýylda tapyldy we professional öndüriji

Marka

Mundan başga-da, “TWS” güýçli markalarymyzy gurduk.

Hil

TWS Valve-iň hil ulgamy ISO 9001 tarapyndan berk tassyklanýar, önümleriň köpüsi CE, WARS tarapyndan tassyklanýar.

Biz kim

1997-nji ýylda tapylan Tianjin Tanggu Water-Seal Valve Co., Ltd. Tianjin, Gegu şäherçesinde, Jinnan, Týanjin.Indi biz Hytaýyň suw dolandyryş klapan önümlerini we önüm çözgütlerini öňdebaryjy üpjün edijileriniň birine öwrüldik. Mundan başga-da, “TWS” güýçli markalarymyzy döretdik.

https://www.tws-valve.com/about-us/
kompaniýa06

Näme üçin bizi saýlamaly?

TWS klapanyň esasy önümleri, wafli / lug / U bölümi / flanesli konsentrik / flanes eksantrik / çyzylan ahyrky görnüşi, flanesli rezin oturgyç derwezesi, flanesli swing görnüşli barlag klapan, goşa plastinka barlag klapan, Y süzgüç, Şeýle hem, suwy dolandyrmak talaby, Balans klapany, Howa çykaryjy klapan, Yza gaýdýan öňüni alyş we ş.m. ýaly täze önümleri ösdürmegi we diwersifikasiýa etmegi dowam etdirýäris, IP67 derejeli Gearbox-y dizaýn edip we öndürip başlaýarys we öz hereketlendirijilerimiz tarapyndan Eletrik herekete getiriji öndürýäris. , klapanlar bilen iň amatly gabat gelmegi kepillendirip bileris.

Şahadatnamalar

Önümlerimiz EN593, EN1074, API 609, API594, AWWA C504, AWWA C509 we ş.m. ýaly halkara ülňülerine laýyk gelýär.

KERTIFIKAT01
KERTIFIKAT02
KERTIFIKAT03

Hyzmatdaşlyk meselesi

TWS klapan suwy bejermekde, suw paýlamakda, hapa suwlarda, bentlerde we gidroelektriklerde, elektrik stansiýalarynda we senagatda giňden ulanylýar.
TWS Valve-iň hil ulgamy ISO 9001 tarapyndan berk tassyklanýar, önümleriň köpüsi CE, WARS tarapyndan tassyklanýar.
Hil ýokary, baha bäsdeşligi we hyzmat hünärmeni bolansoň, önümlerimiz ýurduň dürli möhüm taslamalarynda ulanylýar we Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Soth Amersia, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika we ş.m. eksport edildi we biz uzyn bolarys - dünýä belli markanyň ygtybarly we ygtybarly bölegi.
TWS Valve elmydama “Hemmeler Müşderiler üçin, Hemmesi innowasiýadan” dolandyryş teoriýasyna eýerýär we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar. Täze düşünje bilen jikme-jik dörediň we täsin TWS Valve-iň ajaýyp eserlerini yzygiderli çykaryň.
Suw üçin klapanlarda täze ülňüleri kesgitlemäge bagyşlan, TWS tarapyndan gözegçilik edilýän akym, Indi syýahatymyza goşulyň.

kompaniýa03
kompaniýa05