• head_banner_02.jpg

Kebelek klapan

 • Orta görnüşli diametri bolan U görnüşli kebelek klapan

  1.DN600-DN2400
  2. Çarçuwaly gurluşly rezin oturgyç
  3. “Face to Face EN558-1” 20-nji seriýa

  Koprak oka
 • Orta diametrli wafli kebelek klapan

  1.DN350-DN1200
  2.Açmak we ýapmak üçin kiçi tork
  3. Ululygy we agramy az

  Koprak oka
 • Orta diametri bolan Lug kebelek klapan

  1.DN350-DN1200
  2. Turbanyň ujuna gurup bolýar
  3. Turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnama

  Koprak oka
 • Kebelek klapan, TWS klapan

  TWS klapanyň esasy önümleri kebelek klapan, kebelek kebelek klapany, lug kebelek klapan, U tupe kebelek klapan we flanes kebelek klapan.

  Koprak oka
 • C95400 kebelek klapan

  Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.C95400 materialy ajaýyp poslama garşylygy we deňiz suwunyň gurşawyna uýgunlaşyp bilýär.

  Koprak oka
 • Softumşak oturgyç wafli kebelek klapan

  Softumşak oturgyç wafli kebelek klapan ýumşak ýeň görnüşidir we bedeni we suwuk serişdäni takyk bölüp biler.

  Koprak oka
 • Eksantrik flanesli kebelek klapan

  Eksantrik flanesli kebelek klapan polo positiveitel saklanýan çydamly disk möhürini ýa-da aýrylmaz beden oturgyjyny öz içine alýar.Vananyň üç sany özboluşly aýratynlygy bar: az agram, has güýç we pes tork.

  Koprak oka
 • Oveapylan ahyrky kebelek klapan

  Oveapylan ahyrky kebelek klapan, ajaýyp akym aýratynlyklary bilen örtülen uç köpürjikli ýapyk kebelek klapan.Kauçuk möhür, iň ýokary akym mümkinçiligini üpjün etmek üçin süýümli demir diskiň üstünde galypdyr.

  Koprak oka
 • Dişli dişli kebelek kebelek

  Gurçuk dişli guty bilen wafli kebelek klapan.Gurçuk, QT500-7 süýümli demirden ýasalýar, gurçuk şahasy bilen, ýokary takyklyk bilen işlemek bilen, aşaga garşylyk we ýokary geçiriş netijeliligi bar.

  Koprak oka
 • U görnüşli kebelek klapan

  U görnüşli kebelek klapan, flanesli Wafer nagşy.Düzediş deşikleri flanesde standartlara laýyklykda ýasalýar, gurnama wagtynda aňsat düzedilýär. Ulanylýan bolt ýa-da bir taraply bolt.Aňsat çalyşmak we hyzmat etmek.

  Koprak oka
 • Wafer kebelek klapan

  Ownuk ululygy, ýeňil agramy we aňsat tehniki hyzmaty, ýokardaky seriýalar dürli orta turbalarda akymy kesmek ýa-da sazlamak üçin enjam hökmünde ulanylyp bilner.

  Koprak oka