• head_banner_02.jpg

Kebelek klapan

 • Kebelek klapan, TWS klapan

  TWS klapanyň esasy önümleri kebelek klapan, wafli kebelek klapan, lug kebelek klapan, U tupe kebelek klapan we flanes kebelek klapan.

  Koprak oka
 • C95400 lug kebelek klapan

  Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.C95400 materialy ajaýyp poslama garşylygy we deňiz suwunyň gurşawyna uýgunlaşyp bilýär.

  Koprak oka
 • Softumşak oturgyç wafli kebelek klapan

  Seatumşak oturgyç wafli kebelek klapan ýumşak ýeň görnüşidir we bedeni we suwuk serişdäni takyk bölüp biler.

  Koprak oka
 • Eksantrik flanesli kebelek klapan

  Eksantrik flanesli kebelek klapan polo positiveitel saklanýan çydamly disk möhürini ýa-da bedeniň aýrylmaz oturgyjyny öz içine alýar.Vananyň üç sany özboluşly aýratynlygy bar: az agram, has güýçli we pes tork.

  Koprak oka
 • Oveapylan ahyrky kebelek klapan

  Oveapylan ahyrky kebelek klapan, ajaýyp akym aýratynlyklary bilen örtülen uç köpürjikli ýapyk kebelek klapan.Kauçuk möhür, iň ýokary akym mümkinçiligini üpjün etmek üçin süýümli demir diskiň üstünde galypdyr.

  Koprak oka
 • Dişli dişli kebelek kebelek klapan

  Gurçuk dişli guty bilen wafli kebelek klapan.Gurçuk süýümli demir QT500-7-den gurçuk şahasy bilen ýasalýar, ýokary takyklyk bilen işlemek bilen, könelişme garşylygy we ýokary geçiriş netijeliligi bar.

  Koprak oka
 • U görnüşli kebelek klapan

  U görnüşli kebelek klapan, flanesler bilen Wafer nagşy.Düzediş deşikleri standartlara görä flanesde ýasalýar, gurnama wagtynda aňsat düzedilýär. Çykýan bolt ýa-da bir taraply bolt.Aňsat çalyşmak we hyzmat etmek.

  Koprak oka
 • Wafer kebelek klapan

  Ownuk ululygy, ýeňil agramy we aňsat tehniki hyzmaty, ýokarda görkezilen klapanlar dürli orta turbalarda akymy kesmek ýa-da sazlamak üçin enjam hökmünde ulanylyp bilner.

  Koprak oka