Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz we hil derejäňiz nähili?

TWS klapan bahasy şol bir hil bolsa, hilimiz ýokary bolsa gaty bäsdeşlik edýär.

Näme üçin beýleki üpjün edijileriň bahasy has arzan?

Şeýle bolsa, hili üýtgeşik bolmaly, erbet süýümli demir / polat we rezin oturgyç ulanýarlar, agramy adaty ýagdaýdan pes, klapanyň hyzmat möhleti hem has gysga.

Şereketiňiz haýsy tassyklamany tassyklady?

TWS klapanynda CE, ISO 9001, WRAS, ISO 18001 bar.

Kebelek klapanyňyzyň dizaýn standarty näme?

TWS kebelek klapan API 609, EN593, EN1074 we ş.m.

YD kebelek klapan bilen MD kebelek klapanyň tapawudy näme?

Esasy tapawut, YD-nyň flanesli burawy, ähliumumy standartdyr
PN10 & PN16 & ANSI B16.1, MDöne MD aýratyn.

Kauçuk oturýan kebelek klapanyň nominal basyşy näme?

TWS kebelek klapan adaty PN10, PN16, ýöne PN25 bilen hem duşuşyp biler.

Vananyňyzyň iň uly ululygy nämeden ybarat?

TWS klapan artykmaçlygy uly göwrümli klapan, wafli / lug görnüşli kebelek klapan ýaly, DN1200, flanes görnüşli kebelek klapan, DN2400 hödürläp bileris.

OEM-iň markasy bilen klapan öndürip bilersiňizmi?

TWS Valve, qty MOQ bilen gabat gelse, markaňyz bilen klapan öndürip biler.

Oururdumyzda wekil bolup bilerismi?

Hawa, biziň agentimiz bolup bilseňiz, bahasy has gowy we arzan bolar, önümçilik senesi has gysga bolar.