Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz we hil derejäňiz nähili?

TWS klapan bahasy şol bir hil bolsa gaty bäsdeş we hilimiz ýokary.

Näme üçin beýleki üpjün edijileriň bahasy has arzan?

Şeýle bolsa, hili üýtgeşik bolmaly, erbet süýümli demir / polat we rezin oturgyç ulanýarlar, agramy adaty ýagdaýdan pes, klapanyň hyzmat möhleti hem has gysga.

Şereketiňiz haýsy tassyklamany tassyklady?

TWS klapanynda CE, ISO 9001, WRAS, ISO 18001 bar.

Kebelek klapanyňyzyň dizaýn standarty näme?

TWS kebelek klapan API 609, EN593, EN1074 we ş.m.

YD kebelek klapan bilen MD kebelek klapanyň tapawudy näme?

Esasy tapawut, YD flanesli buraw, ähliumumy standartdyr
PN10 & PN16 & ANSI B16.1, MDöne MD aýratyn.

Rezin oturýan kebelek klapanyň nominal basyşy nähili?

TWS kebelek klapan adaty PN10, PN16, ýöne PN25-e laýyk bolup biler.

Klapanyňyzyň iň uly ululygy näçe?

TWS klapan artykmaçlygy, uly göwrümli klapan, wafli / lug görnüşli kebelek klapan ýaly, DN1200, flanes görnüşli kebelek klapan, DN2400 hödürläp bileris.

OEM tarapyndan öz markamyz bilen klapan öndürip bilersiňizmi?

QWS MOQ bilen gabat gelse, TWS klapan markaňyz bilen klapan öndürip biler.

Oururdumyzda wekil bolup bilerismi?

Hawa, biziň agentimiz bolup bilseňiz, bahasy has gowy we pes bolar, önümçilik senesi has gysga bolar.