• head_banner_02.jpg

Wideo

 • TWS klapan giriş 2018

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş 2020

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş 2019

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • Kebelek klapan, TWS klapan

  TWS klapanyň esasy önümleri kebelek klapan, wafli kebelek klapan, lug kebelek klapan, U tupe kebelek klapan we flanes kebelek klapan.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • Yzky akymyň öňüni alyjy, TWS klapan

  Esasan şäher desgalaryndan umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan akymyň öňüni alyjy, suw akymynyň diňe bir taraplaýyn bolmagy üçin turbageçirijiniň basyşyny berk çäklendirýär.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da sifonyň yzyna gaýdyp gelmeginiň öňüni almakdyr.

  Koprak oka
 • Howa goýberiji klapan, TWS klapan

  Birleşdirilen ýokary tizlikli howa çykaryjy klapan, ýokary basyşly diafragma howa klapanynyň iki bölegi we pes basyşly giriş we işleýiş klapany bilen birleşdirilip, işleýiş we kabul ediş funksiýalary bar.

  Koprak oka
 • C95400 lug kebelek klapan

  Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.C95400 materialy ajaýyp poslama garşylygy we deňiz suwunyň gurşawyna uýgunlaşyp bilýär.

  Koprak oka
 • Flanes statiki deňagramlylyk klapan, TWS klapan

  TWS flanesli statiki deňagramlylyk klapan, tutuş suw ulgamy boýunça statiki gidrawlik deňagramlylygy üpjün etmek üçin HVAC programmasynda suw geçirijiler ulgamyny takyk kadalaşdyrmak üçin ulanylýan esasy gidrawlik balans önümidir.

  Koprak oka
 • Softumşak oturgyç wafli kebelek klapan

  Seatumşak oturgyç wafli kebelek klapan ýumşak ýeň görnüşidir we bedeni we suwuk serişdäni takyk bölüp biler.

  Koprak oka
 • Eksantrik flanesli kebelek klapan

  Eksantrik flanesli kebelek klapan polo positiveitel saklanýan çydamly disk möhürini ýa-da bedeniň aýrylmaz oturgyjyny öz içine alýar.Vananyň üç sany özboluşly aýratynlygy bar: az agram, has güýçli we pes tork.

  Koprak oka
 • Oveapylan ahyrky kebelek klapan

  Oveapylan ahyrky kebelek klapan, ajaýyp akym aýratynlyklary bilen örtülen uç köpürjikli ýapyk kebelek klapan.Kauçuk möhür, iň ýokary akym mümkinçiligini üpjün etmek üçin süýümli demir diskiň üstünde galypdyr.

  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2