• head_banner_02.jpg

Wideo

 • Orta görnüşli diametri bolan U görnüşli kebelek klapan

  1.DN600-DN2400
  2. Çarçuwaly gurluşly rezin oturgyç
  3. “Face to Face EN558-1” 20-nji seriýa

  Koprak oka
 • Orta diametrli wafli kebelek klapan

  1.DN350-DN1200
  2.Açmak we ýapmak üçin kiçi tork
  3. Ululygy we agramy az

  Koprak oka
 • Orta diametri bolan Lug kebelek klapan

  1.DN350-DN1200
  2. Turbanyň ujuna gurup bolýar
  3. Turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnama

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş 2022

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş 2018

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş 2020

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş 2019

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • Kebelek klapan, TWS klapan

  TWS klapanyň esasy önümleri kebelek klapan, kebelek kebelek klapany, lug kebelek klapan, U tupe kebelek klapan we flanes kebelek klapan.

  Koprak oka
 • TWS klapan giriş

  TWS klapan esasy önümlerine çydamly kebelek klapan, derwezeli klapan, barlag klapan, Y süzgüç, deňagramly klapan, howa çykaryjy klapan, akymyň öňüni alyjy we ş.m. girýär we ähli önümler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

  Koprak oka
 • Yzyna akymyň öňüni alyjy, TWS klapan

  Esasan şäher desgalaryndan umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan akymyň öňüni alyjy, suw akymynyň diňe bir taraply bolmagy üçin turbageçirijiniň basyşyny berk çäklendirýär.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da islendik sifon akymynyň öňüni almakdyr.

  Koprak oka
 • Howa goýberiji klapan, TWS klapan

  Birleşdirilen ýokary tizlikli howa çykaryjy klapan ýokary basyşly diafragma howa klapanynyň iki bölegi we pes basyşly giriş we işleýiş klapany bilen birleşdirilip, işleýiş we kabul ediş funksiýalary bar.

  Koprak oka
 • C95400 kebelek klapan

  Baglanan korpusyň deňleşdiriş aýratynlyklary turbageçiriji flanesleriň arasynda aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.turbanyň ujuna hakyky gurnama çykdajylaryny tygşytlamak mümkin.C95400 materialy ajaýyp poslama garşylygy we deňiz suwunyň gurşawyna uýgunlaşyp bilýär.

  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2