• head_banner_02.jpg

Yzyna akymyň öňüni alyjy, TWS klapan

  • Yzky akymyň öňüni alyjy, TWS klapan

    Esasan şäher desgalaryndan umumy lagym desgalaryna suw üpjünçiligi üçin ulanylýan akymyň öňüni alyjy, suw akymynyň diňe bir taraplaýyn bolmagy üçin turbageçirijiniň basyşyny berk çäklendirýär.Onuň wezipesi, akymyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin turbageçirijiniň orta akymynyň ýa-da sifonyň yzyna gaýdyp gelmeginiň öňüni almakdyr.

    Koprak oka