• head_banner_02.jpg

Vananyň möhürleýji materiallary - TWS klapan

Klapan möhürleýji material, klapan möhürlemegiň möhüm bölegi.Klapan möhürleýji materiallar näme?Klapan möhürleýji halka materiallarynyň iki kategoriýa bölünýändigini bilýäris: metal we metal däl.Aşakda dürli möhürleýji materiallaryň ulanylyş şertleri, şeýle hem köplenç ulanylýan klapan görnüşleri barada gysgaça maglumat berilýär.

 

1. Sintetiki kauçuk

Nebit garşylygy, temperatura garşylygy we poslama garşylygy ýaly sintetiki kauçukyň hemme taraplaýyn häsiýetleri tebigy kauçukdan has gowudyr.Adatça, sintetiki kauçukyň ulanylyş temperaturasy ≤150 natural, tebigy reziniň temperaturasy bolsa ≤60 ℃ .Ruber globus klapanlaryny möhürlemek üçin ulanylýar,rezin oturgyç derwezesi, diafragma klapanlary,roturdylan kebelek klapan, rubber oturgyç swing barlagy (klapanlary barlaň), nominal basyşly PN≤1MPa bilen çümmük klapanlar we beýleki klapanlar.

2. Neýlon

Neýlonda ownuk sürtülme koeffisiýenti we gowy poslama garşylyk aýratynlyklary bar.Neýlon, esasan t≤90 temperature we nominal basyş PN≤32MPa bolan top klapanlary we globus klapanlary üçin ulanylýar.

3. PTFE

PTFE esasan obeer şary klapanlary üçin ulanylýar,derwezeli klapanlar, şar klapanlary we ş.m. temperatura ≤232 ℃ we nominal basyş PN≤6.4MPa.

4. Demir guýuň

Döküm demir ulanylýarderwezeli klapan, ≤100 temperatura üçin globus klapan, wilka klapan we ş.m., nominal basyş PN≤1.6MPa, gaz we ýag.

5. Babbitt garyndysy

Babbitt garyndysy, t-70 ~ 150 temperature temperaturasy we nominal basyşy PN≤2.5MPa bolan ammiak globus klapany üçin ulanylýar.

6. Mis garyndysy

Mis erginleri üçin umumy materiallar 6-6-3 galaýy bürünç we 58-2-2 marganes bürünçdir.Mis ergininiň aşgazan garşylygy gowy we temperatura ≤200 temperature we nominal basyş PN≤1.6MPa bolan suw we bug üçin amatly.Köplenç ulanylýarderwezeli klapanlar, obeer şary klapanlary,klapanlary barlaň, wilkalary we ş.m.

7. Chrome poslamaýan polat

Köplenç ulanylýan hrom poslamaýan poladyň 2Cr13 we 3Cr13, söndürilen we temperaturaly we gowy poslama garşylygy bar.Köplenç t≤450 temperature temperatura we nominal basyş PN≤32MPa bilen suw, bug we nebit ýaly metbugat üçin klapanlarda ulanylýar.

8. Hrom-nikel-titanium poslamaýan polat

Köplenç ulanylýan hrom-nikel-titanium poslamaýan poladyň derejesi 1Cr18Ni9ti bolup, oňat poslama garşylygy, eroziýa garşylygy we ýylylyga garşylygy bar.Obeer şary klapan, top klapan we ş.m. üçin ulanylýan bug, azot kislotasy we temperaturasy ≤600 ℃ we nominal basyş PN≤6.4MPa bolan beýleki metbugat üçin amatly.

9. Nitrid polat

Nitrid poladyň köplenç ulanylýan derejesi 38CrMoAlA bolup, karburizasiýa bejergisinden soň gowy poslama garşylygy we dyrmaşma garşylygy bar.Adatça t≤540 temperature we nominal basyş PN≤10MPa bolan elektrik stansiýasynyň derwezesi klapanynda köplenç ulanylýar.

10. Bor çekmek

Borizlemek, klapan korpusynyň ýa-da disk korpusynyň materialyndan gönüden-göni gaýtadan işleýär, soňra bolsa borizleýji ýerüsti bejergini amala aşyrýar, möhürleýjiniň üstki könelişme garşylygy bar.Elektrik stansiýasynyň partlaýyş klapanynda ulanylýar.


Iş wagty: Iýun-10-2022