UD seriýasy ýumşak ýeňli oturgyç kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:DN 100 ~ DN 2000

Basyş:PN10 / PN16 / 150 psi / 200 psi

Standart:

5üzbe-ýüz: EN558-1 20-nji seriýa

Flanes baglanyşygy: EN1092 PN6 / 10/16, ANSI B16.1, JIS 10K

Iň ýokary flanes: ISO 5211


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

UD seriýaly ýumşak ýeňli oturgyçly kebelek klapan, flanesler bilen Wafer nagşy, ýüzbe-ýüz EN558-1 20 seriýaly wafli görnüşi.

Aýratynlyklary:

1. Düzediş deşikleri flanesde standart, gurnama wagtynda aňsat düzedilýär.
2. Ulanylýan bolt ýa-da bir taraply bolt.Aňsat çalyşmak we hyzmat etmek.
3. softumşak ýeňli oturgyç bedeni metbugatdan üzňeleşdirip biler.

Önümiň işleýşi barada görkezme

1. Turbanyň flanes standartlary kebelek klapan standartlaryna laýyk gelmelidir;kebşirleýiş boýnunyň flanesini, kebelek klapanlary ýa-da integral turba flanesleri üçin ýöriteleşdirilen flanes ulanmagy maslahat beriň;süýşýän kebşirleýiş flanesini ulanmaň, ulanyjy süýşýän kebşirleýiş flanesini ulanmazdan ozal üpjün ediji razy bolmaly.
2. Gurmakdan öňki şertleriň ulanylyşy, şol bir öndürijilikli kebelek klapanlarynyň ulanylyşyny barlamaly.
3. Gurmak üçin ulanyjy klapan boşlugynyň möhürleýji ýüzüni arassalamaly, kiriň ýokdugyna göz ýetiriň;şol bir wagtyň özünde şlak we beýleki galyndylary kebşirlemek üçin turbany arassalaň.
4.Gurnanyňyzda, diskiň turba flanesleri bilen çaknyşmazlygy üçin disk ýapyk ýagdaýda bolmaly.
5. Iki klapan oturgyç uçlary flanes möhüri ýaly hereket edýär, kebelek klapan gurlanda goşmaça möhür gerek däl.
6. Kebelek klapanyny islendik ýagdaýda (dik, keseligine ýa-da egilmek) gurup bolýar.Uly göwrümli operator bilen kebelek klapanyna ýaý gerek bolup biler.
7. Kebelek klapany daşalanda ýa-da saklanylanda çaknyşmak, kebelek klapanynyň möhürlemek ukybyny peseldip biler.Kebelek klapan diskiniň gaty zatlara çümmeginden gaça duruň we bu döwürde möhürlenmegiň üstüni zaýalamazlygy üçin 4 ° 5 ° burç derejesinde açyk bolmaly.
8. Gurmakdan ozal flanes kebşirlemesiniň dogrudygyny tassyklaň, kebelek klapany gurlandan soň kebşirlemek rezin we gorag örtügine zeper ýetirip biler.
9. Pnewmatik bilen dolandyrylýan kebelek klapany ulanylanda, howa çeşmesi daşary ýurt jisimleriniň pnewmatik operatora girmezligi we işleýşine täsir etmezligi üçin gury we arassa bolmalydyr.
10. Kebelek klapanyny satyn almak tertibinde bellenilen aýratyn talaplar bolmazdan, diňe dikligine we diňe içerki ulanmak üçin gurnalyp bilner.
11. Düzgünçilik, sebäpler kesgitlenmeli, näsazlyklar çözülmeli, kebelek klapanyny zor bilen açmak ýa-da ýapmak üçin leňňer operatoryny güýç bilen urmaly däl, urmaly däl, baýrak bermeli ýa-da uzaltmaly däl.
12. Saklanylanda we ulanylmadyk döwürde kebelek klapanlary gury, kölegede saklanmaly we eroziýadan zyýanly maddalardan gaça durmalydyr.

Ölçegleri:

20210927160813

DN A B H D0 C D K d N-et 4-M b D1 D2 N-d1 F Φ2 W J H1 H2
10 16 10 16 10 16 10 16
400 400 325 51 390 102 580 515 525 460 12-28 12-31 4-M24 4-M27 24.5 175 140 4-18 22 33.15 10 36.15 337 600
450 422 345 51 441 114 640 565 585 496 16-28 16-31 4-M24 4-M27 25.5 175 140 4-18 22 37.95 10 40.95 370 660
500 480 378 57 492 127 715 620 650 560 16-28 16-34 4-M24 4-M30 26.5 175 140 4-18 22 41.12 10 44.12 412 735
600 562 475 70 593 154 840 725 770 658 16-31 16-37 4-M27 4-M33 30 210 165 4-22 22 50.63 16 54.65 483 860
700 624 543 66 695 165 910 840 840 773 20-31 20-37 4-M27 4-M33 32.5 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4 520 926
800 672 606 66 795 190 1025 950 950 872 20-34 20-41 4-M30 4-M36 35 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4 586 1045
900 720 670 110 865 200 1125 1050 1050 987 24-34 24-41 4-M30 4-M36 37.5 300 254 8-18 34 75 20 84 648 1155
1000 800 735 135 965 216 1255 1160 1170 1073 24-37 24-44 4-M33 4-M39 40 300 254 8-18 34 85 22 95 717 1285
1100 870 806 150 1065 251 1355 1270 1270 1203 28-37 28-44 4-M33 4-M39 42.5 350 298 8-22 34 95 ## 105 778 1385
1200 940 878 150 1160 254 1485 1380 1390 1302 28-41 28-50 4-M36 4-M45 45 350 298 8-22 34 105 28 117 849 1515
1400 1017 993 150 1359 279 1685 1590-njy ýyl 1590-njy ýyl 1495 28-44 28-50 8-M39 8-M45 46 415 356 8-33 40 120 32 134 963 1715
1500 1080 1040 180 1457 318 1280 1700 1710 1638 28-44 28-57 8-M39 8-M52 47.5 415 356 8-33 40 140 36 156 1039 1850-nji ýyl
1600 1150 1132 180 1556 318 1930 1820 1820 1696-njy ýyl 32-50 32-57 8-M45 8-M52 49 415 356 8-33 50 140 36 156 1101 1960
1800 1280 1270 230 1775-nji ýyl 356 2130 2020 2020 1893-nji ýyl 36-50 36-57 8-M45 8-M52 52 475 406 8-40 55 160 40 178 1213 2160
2000-nji ýyl 1390 1350 280 1955 406 2345 2230 2230 2105 40-50 40-62 8-M45 8-M56 55 475 406 8-40 55 160 40 178 1334 2375
 • Öňki:
 • Indiki:
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • GD Series grooved end butterfly valve

   GD seriýaly çyzylan ahyrky kebelek klapan

   Düşündiriş: GD seriýaly çyzylan ahyrky kebelek klapan, ajaýyp akym aýratynlyklary bilen örtülen uç köpürjikli ýapyk kebelek klapan.Kauçuk möhür, iň ýokary akym mümkinçiligini üpjün etmek üçin süýümli demir diskiň üstünde galypdyr.Oveapylan ahyrky turbalar üçin amatly, täsirli we ygtybarly hyzmat hödürleýär.Iki sany çyzylan ahyrky birikdirme bilen aňsatlyk bilen gurulýar.Adaty programma: HVAC, süzgüç ulgamy ...

  • DL Series flanged concentric butterfly valve

   DL seriýaly flanes konsentrik kebelek klapan

   Düşündiriş: DL seriýaly flanesli konsentrik kebelek klapan merkezi disk we birleşdirilen çyzgy bilen bolup, beýleki wafli / lug seriýalarynyň birmeňzeş umumy aýratynlyklaryna eýedir, bu klapanlar bedeniň has güýçli bolmagy we turba basyşyna ygtybarly faktor hökmünde has gowy garşylyk görkezýär.Bitewi seriýalyň birmeňzeş umumy aýratynlyklaryna eýe bolan bu klapanlar, bedeniň has güýçli bolmagy we turbalaryň basyşyna has ygtybarlylygy bilen tapawutlanýar ...

  • DC Series flanged eccentric butterfly valve

   DC seriýaly flanes eksantrik kebelek klapan

   Düşündiriş: DC seriýaly flanesli eksantrik kebelek klapan polo positiveitel saklanylýan çydamly disk möhürini ýa-da bedeniň aýrylmaz oturgyjyny öz içine alýar.Vananyň üç sany özboluşly aýratynlygy bar: az agram, has güýçli we pes tork.Aýratynlyk: 1. Ekssentrik hereket, klapan ömrüni uzaldýan iş wagtynda tork we oturgyç aragatnaşygyny peseldýär 2. Işletmek / öçürmek we modulirlemek üçin amatly.3. Ululygyna we zaýalanmagyna görä oturgyç gaýtadan dikeldilip bilner ...

  • UD Series hard-seated butterfly valve

   UD seriýaly gaty oturgyçly kebelek klapan

   Düşündiriş: UD seriýaly gaty oturgyçly kebelek klapan, flanesli Wafer nagşy, ýüzbe-ýüz EN558-1 20 seriýaly wafli görnüşi.Esasy bölekleriň materialy: Bölekler material CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M Disk DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, Kauçuk çyzykly disk, Dupleks poslamaýan polat, Monel Stem SS416, SS420, SS431,17-4PH oturgyç NBR, EPDM, Witon, PTFE Taper Pin SS416, SS420, SS431,17-4PH Aýratynlyklary: 1. Flanesde deşikleri düzetmek ...

  • FD Series Wafer butterfly valve

   FD seriýaly Wafer kebelek klapan

   Düşündiriş: PTFE hatarly gurluşly FD seriýaly Wafer kebelek klapan, bu seriýa çydamly oturgyçly kebelek klapan poslaýjy serişdeler üçin, esasanam kükürt kislotasy we akwa regia ýaly dürli güýçli kislotalar üçin niýetlenendir.PTFE materialy turbanyň içindäki metbugaty hapalamaz.Aýratynlyk: 1. Kebelek klapan iki taraplaýyn gurnama, nol syzmak, poslama garşylyk, ýeňil agram, kiçi göwrüm, arzan ...

  • MD Series Wafer butterfly valve

   MD seriýasy Wafer kebelek klapan

   Düşündiriş: YD seriýamyz bilen deňeşdirilende, MD Series wafli kebelek klapanynyň flanes baglanyşygy aýratyn, tutawaç demirdir.Iş temperaturasy: EPDM liner üçin • -45 ℃ + 135 ℃ • NBR liner üçin -12 ℃ - + 82 PT ALB, CF8, CF8M Disk DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, Kauçuk çyzykly disk, Dupleks poslamaýan polat, Monel Stem SS416, SS420, SS431,17-4PH oturgyç NB ...